Välj marknadens mest kostnadseffektiva verktyg för fellokalisering i och mätning av skicket hos järnvägsspårens banströmkretsar.

Varför TrackTester™?

TrackTester™ är ett alldeles nytt, lätt och användarvänligt testverktyg för banströmkretsar avsett för aktörer inom järnvägsbygge och -underhåll. TrackTester™ lokaliserar olika fel, kortslutningar och jordläckage med en halv meters noggrannhet – på ett kostnadseffektivt sätt.

TrackTester™ möjliggör mätning av spänning och resistans med hjälp av en behändig omkopplare. TrackTester™ är utrustad med ljudindikering, vilket förbättrar arbetssäkerheten. Den som använder TrackTester™ kan fokusera på att tryggt observera omgivningen istället för att titta på mätaren.

TrackTester™ är tillverkad med Rautatietos expertis och kompetens som grundar sig på erfarenhet. Produkten består av högkvalitativa komponenter och lämpar sig för alla väderförhållanden – TrackTester™ är byggd för att hålla.

Blev du intresserad? Kontakta oss, vi berättar gärna mer.

Mångsidiga egenskaper

Användarvänlig

Användarvänlig

Det krävs ingen utbildning inom elbranschen eller i säkerhetsanordningar för att använda TrackTester™. Du lär dig att använda mätaren på fem minuter.

Exakt

Exakt

Fel kan lokaliseras med en halv meters noggrannhet.

Snabb

Snabb

TrackTester™ startar på under en sekund och en mätning utförs på under en sekund.

Laddningsbar

Laddningsbar

Batteriet räcker upp till flera månader i normal användning för fellokalisering.

Ljudindikering

Ljudindikering

TrackTester™ anger var felet finns med en ljudsignal. Användaren kan fokusera på att tryggt observera omgivningen istället för att se på mätaren.

Störningsfri

Störningsfri

TrackTester™ är helt oemottaglig för störningar i järnvägens elnät och liknande. Den stör inte på något sätt järnvägsspårets anordningar eller banströmkretsarnas normala funktion.

Hållbar

Hållbar

TrackTester™ är mekaniskt sett mycket hållbar och uppfyller kraven för spårbyggen.

Fullt utrustad

Fullt utrustad

Förpackningen innehåller en bärrem och -väska, nätladdare, mätstavar samt transportfodral för mätstavarna.

Våra regionala representanter

Finland / Uleåborg

Rautatieto Oy

Tarjusojantie 5-7
FI-90440 Kempele
tfn +358 50 386 9382​
​tracktester@rautatieto.fi

Våra kunder